Responsive image
เมนูหลัก
หน้าแรก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สถิติผู้มารับบริการ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสร... (29 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค๋การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำ... (02 ม.ค. 2562)  
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2... (26 พ.ย. 2561)  
รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป... (22 พ.ย. 2561)
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 ประจำปี 2561 (22 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำ... (19 พ.ย. 2561)
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ (31 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี... (12 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเภทงบลงทุน (12 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินที่ตกค้าง ยื่นแบบ... (12 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ... (12 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่า... (02 ต.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี... (25 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกหนือ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่... (25 ก.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเ... (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเ... (22 มิ.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำสระยวนทอง (19 เม.ย. 2554)  
ถ้ำคลัง (19 เม.ย. 2554)  
Responsive imageสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ
ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81110
โทรศัพท์ : 
075-656752     E-mail : aolueknuea@gmail.com

www.aolueknuea.go.th